Srpski
centar

Za dečiju radost

Srpski centar je pokrenuo humanitarni projekat pod nazivom “ Za dečiju radost“ kojim pomaže stanovništvo na Kosovu i Metohiji.

Želja nam je da se pre svega mladima i deci omoguće uslovi za pravilan razvoj i napredak, a time i budućnost na Kosovu i Metohiji. Naša misija je da podržimo mlade naraštaje da postanu obrazovani i dobri ljudi, koji će i sami biti u prilici da pomognu drugima. U okviru ovog projekta obezbeđuju se redovne mesečne stipendije za studente i srednjoškolce na Kosovu i Metohiji, čime se omogućava obrazovanja deci i mladima koji dolaze iz socijalno ugroženih porodica.

Istorijat humanitarnog rada

Od ranih početaka, humanitarni rad uvek je bio važan deo delovanja Srpskog centra. U saradnji sa Austrijskim ministarstvom unutrašnjih poslova, u prvim posleratnim godinama Jugoslovenskog rata, organizovana je i poslata humanitarna pomoć (u vidu školske opreme, bolničkih kreveta, dečije prehrane i poljoprivrednog semena) srpskom stanovništvu u Banjoj Luci, kao i Srpskim povratnicima u Hrvatskoj. U toku NATO-bombardovanja Srbije 1999. godine, organizovana su dva humanitarna koncerta, a prihodom od istih, u iznosu od 240.000 tadašnjih austrijskih šilinga, kupljen je aparat za ultrazvuk, koji je doniran medicinskom centru u Aleksincu. Uz pomoć Ministarstva spoljašnjih poslova Austrije, medicinskom centru u Aleksincu je doniran i aparat za spirometriju za testiranje plućnih obolenja.

Povodom obeležavanja 800 godina postojanja manastira Hilandar, Srpski centar je učestvovao u prikupljanju potrebnih novčanih sredstava za obnovu manastira. Pokretanjem projekta „Za dečiju radost“, leta 2019. godine, humanitarni rad unutar Srpskog centra dobija još više na značaju.

Naši novi članovi su još na jesen 2018. godine samoinicijativno pokrenuli akcije prikupljanja materijalnih sredstava za ugrožene porodice na Kosovu i Metohiji. U ovu svrhu organizovana su humanitarna dešavanja u vidu koncerata, pozorišnih predstava i drugih kulturnih i društvenih manifestacija. U saradnji sa Raško-prizrenskom i Kosovsko-metohijskom eparhijom, kao i manastirom Visoki Dečani, koji predstavljaju stub okupljanja i podrške srpskog stanovništva na tom području, prikupljena sredstva su usmerena najugroženijim porodicama i institucijama, te bila uručena direktno, odlaskom na Kosovo i Metohiju. Cilj ovih poseta je da se, pored materijalne pomoći ugroženom stanovništvu koje živi u teškim uslovima, pruži moralna, ljudska podrška i neguje lični kontakt.

23. Svetosavski bal izgradnja kuće za porodicu Čukarić

23. Svetosavski bal, održan 23. januara 2020. godine, bio je pored balske svečanosti i veliki humanitarni projekat. Srpski centar, koji tradicionalno organizuje ovo ugledno okupljanje, ostvario je uz pomoć ekskluzivnog sponzorstva firme MTEL-Austria njegov potpuno humanitarni karakter. Celokupnim prihodom od prodatih karata obezbeđena su sredstva za izgradnju kuće porodice Čukarić iz Velike Hoče i stipendije za učenike u okviru projekta „Za dečiju radost“. Kuća se nalazi u procesu izgradnje i stipendije se redovno uplaćuju.

Logo projekta
"Za dečiju radost"

Logo humanitarnog projekta “Za dečiju radost” je izveden od motiva pupoljka kosovskog božura, ka oi loga udruženja Srpski centar. Pupoljak kosovskog božura, koji treba da se otvori, oslikava misiju projekta da podrži mlade naraštaje na Kosovu i Metohiji. Mladost na Kosovu i Metohiji treba da ima budućnost i uslove za pravilan razvoj.

Hvala prijateljima Srpskog centra: Aleksandri Kostadinović (srpskacollection) i Nenadu Iliću (Digital hand), koji su aktivno učestvovali u razvoju loga.

Donacija Za dečiju radost

Naše namere su da podržimo obrazovne ustanove, vrtiće i škole, i pomognemo socijalno ugroženoj deci da nastave školovanje u svojim krajevima.
Uz koordinaciju sa Raško-prizrenskom i Kosovsko-metohijskom eparhijom, projektom „Za dečiju radost“ želimo da pokrenemo ljude dobre volje da se uključe i pomognu stipendiranje učenika. Škole su važne za opstanak budućih naraštaja na Kosovu i Metohiji, ali zbog teške materijalne situacije u kojoj se stanovništvo nalazi, većina roditelja je prisiljena da napušta svoja vekovna ognjišta. Učionice ostaju prazne i škole se zatvaraju. To želimo da sprečimo.

Srpski centar sa svojim prijateljima od septembra 2019. godine redovno isplaćuje mesečne stipendije za 12 učenika na području opštine Istok. Projekat je osmišljen tako da svako ko želi, može da preuzme mesečno stipendiranje jednog deteta u iznosu od 100 evra. Nastojanje Srpskog centra je da se uplaćivanje stipendija održi i proširi na veći broj učenika.

Od 2020. godine projektu „Za dečiju radost“ priključuje se i organizacija AGAPE iz Salcburga, koja nesebično u kontinuitetu prikuplja sredstva za decu na Kosovu i Metohiji. 

Uključi se, budi deo jedne velike porodice!