Српски центар

Library SR

Sorting by Alphabet

Наслов

Аутор

година
издања

Писмо

Број
страница

Издавач

Серијски
број

НАСЛОВ

Srbija na istoku

АУТОР

Marković Svetozar

ГОДИНА
ИЗДАЊА

1972

ПИСМО

ćirilica

БРОЈ
СТРАНИЦА

180

ИЗДАВАЧ

Gradina, Niš

СЕРИЈСКИ
БРОЈ

D1

НАСЛОВ

Stabla

АУТОР

Jenevski Slavko

ГОДИНА
ИЗДАЊА

?

ПИСМО

latinica

БРОЈ
СТРАНИЦА

246

ИЗДАВАЧ

Naša knjiga Skopje

СЕРИЈСКИ
БРОЈ

Š50

НАСЛОВ

Svedoci čulnih predela

АУТОР

Stevanović Svetislav

ГОДИНА
ИЗДАЊА

1995

ПИСМО

Ćirilica

БРОЈ
СТРАНИЦА

88

ИЗДАВАЧ

Centar za kulturu Bor

СЕРИЈСКИ
БРОЈ

Š48

НАСЛОВ

Večiti mladoženja

АУТОР

Ignjatović Jakob

ГОДИНА
ИЗДАЊА

1985

ПИСМО

ćirilica

БРОЈ
СТРАНИЦА

171

ИЗДАВАЧ

"Prosveta" Nolit

СЕРИЈСКИ
БРОЈ

V6

НАСЛОВ

Izabrana dela

АУТОР

Isaković Antonije

ГОДИНА
ИЗДАЊА

2014

ПИСМО

latinica

БРОЈ
СТРАНИЦА

63

ИЗДАВАЧ

RIngier Axel Springer

СЕРИЈСКИ
БРОЈ

J8

НАСЛОВ

Mein Buch mit biblischen Geschichten

АУТОР

ГОДИНА
ИЗДАЊА

1978

ПИСМО

latinica

БРОЈ
СТРАНИЦА

116

ИЗДАВАЧ

Wachtturm Bibel und Traktat - Gesellschaft

СЕРИЈСКИ
БРОЈ

Š1