Српски центар

Импресум

Објављивање према параграфу § 5 Закона о електронској трговини и параграфу § 25 Закона о медијима

Удружење Српски центар

Број у централном регистру удружења (ЗВР): 153241765
Идентификациони број за предузећа (УИД): АТУ78616204

Управни одбор Српског центра :
• Маг. Милан Видовић, МА (председник)
• Дипл.-Инг. Бранко Јововић (заменик председника)
• Др Богдан Осмокровић (благајник)
• Тамара Недић, БА (референт за сарадњу са медијима)
• Јанко Матић, БА (референт за образовање)
• Дипл.-Инг. Никола Осмокровић (референт за културу)
• Дипл.-Инг. Александар Матић (референт за хуманитарни рад)

Жиро рачун

Општи рачун: Власник рачуна: Српски центар ИБАН: АТ23 1400 0061 1066 5197 БИЦ/СЊИФТ: БАЊААТЊЊ Хуманитарни рачун „За дечију радост“ Власник рачуна: Сроски центар ИБАН: АТ06 1400 0100 1020 5862 БИЦ/СЊИФТ: БАЊААТЊЊ

Банка

BAWAG P.S.K. Bank

Wiedner Gürtel 11

1100  Беч (Wien)

Техничка и дизајнерска имплементација интернет странице

Правне одреднице

Ова интернет страница, укључујући све њене делове (фотографије, илустрације, текстове, анимације итд.), заштићена је ауторским правима. Свако објављивање без сагласности Српцког центра није дозвољено. као ни коришћење, сем у случају личних или других намена које нису комерцијалне.
Ова интрернет странице садржи линкове за друге интернет странице, које су потпуно независне. Српски центар не може да сноси гаранције или уговорну одговорност у погледу тачности, потпуности или аутентичности информација које се налазе на линкованим текстовима или другим интернет страницама. Приступ другим страницама које су повезане са овом следи на сопствену одговорност.
Уносом података за добијање електронских новости (Нењслеттерн) шаљу се подаци који су меморисани на серверу Српског центра. Ови подаци се третирају поверљиво и не преносе се трећим лицима.
Задржава се право на грешке.